Taskforceinnovatie.nl

Innovatie is vooruitgang, daarom is het van belang dat het bedrijfsleven blijft innoveren. De definitie van Innovatie of vernieuwing is volgens Wikipedia: "een nieuw idee, goed, dienst en proces of combinatie daarvan. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden".

De Taskforce innovatie behandelde de onderwerpen creatieve industrie, duurzaamheid, mvo, ict, life sciences en zorg & medisch. In al deze niches werden verschillende initiatieven genomen, waaronder Zero Emissie Busvervoer, Ideas Waiting to Happen, het succesvol afgeronde initiatief Dutch Game Valley, IPC Location Based Experience, Utrecht Open Data en Zorg(en) voor Morgen.

Financiering


De algemene activiteiten van de TFI (Utrecht Innoveert: the Next Step) werden mede gefinancierd door middel van een subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie via het programma Kansen voor West. Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en het BRU treden op als co-financiers.

Economic Board Utrecht

De Economic Board Utrecht is aanjager van vernieuwing van de economie in de regio Utrecht. Een organisatie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Allen met een breed gedragen visie op de regionale economie en de ambitie en slagkracht om die samen te realiseren.

Subsidies


Om te innoveren zijn er landelijke overheidssubsidies en financieringsmogelijkheden die verstrekt worden door de Rijksdienst Voor Innoverend Nederland, afgekort RVO. Enkele subsidies voor het MKB zijn de MIT Kennisvouchers, WBSO: fiscale regeling voor research en development en MKB Idee.

Zo zag de website er in 2015 uit:
Innovatie is de toekomst